Sunday, November 30, 2014

ការទំនាក់ទំនង ពិតជាមានសារះសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុង
សកលលោកកឺត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា គឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចរស់នៅដោយគ្មានការ
ទំនាក់ទំនងបានទេ។​ ម្យ៉ាងទៀតការទំនាក់ទំនងនេះគឺមានសារះសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកសារ
ពត៌មាន ព្រោះអ្នកសារពត៌មានត្រូវតែចេះទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមដើម្បី
ទទួលបានពត៌មានយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណះជន។ ពត៌មាននីមួយៗដែលផ្សព្វផ្សាយទៅ
ត្រូវមានដំណើរការដូចខាងក្រោម៖
 • ប្រពភពត៌មាន៖ មានន័យថាត្រូវរកឲ្យឃើញនូវប្រភពពត៌មានពិតថាតើពត៌មាននោះមានប្រ
ភពមកពីណា ត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងរកឲ្យឃើញពត៌មានពិត។
 • អ្នកបញ្ចូន៖ គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ពត៌មានទៅកាន់សង្គមពីពត៌មានពិត ពីហេតុការណ៍ដែលបាន
កើតឡើងតាមរយះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗដូចជា You Tube, Facebook, ទូរទ្សសន៍ជាដើម។
 • សារ៖ គឺត្រូវមានទម្រង់ W5H1 question។ ហើយត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់។
 • កត្តារំខាន៖ ជាឧបគ្គសដែលរំខានដល់ការផ្ដល់ពត៌មានដល់អតិថិជន។
 • ប៉ុស្តិ៍៖ ជាកន្លែងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពត៌មានទៅដល់សង្គម ប៉ុន្តែមុននឹងផ្សព្វផ្សាយត្រូវពិនិត្យ
អត្ថបទនោះឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិន ដូចជាអក្ខរារវិរុទ្ធជាដើម ជៀសវាងការមានកំហុសឆ្គង។
 • អ្នកទទួល៖ គឺជាអ្នកដែលបានដឹងអំពីពត៌មានដែលអ្នកញ្ចូនបានផ្សាយ និងបញ្ចេញយោបល់
ទៅលើអត្ថបទរបស់អ្នក។
 • ឆ្លើយតប៖ គឺជាអ្នកដែលបានទទួលសារ ហើយបានឆ្លើយតបមកវិញ គឺប្រៀបដូចជាអ្នកទទួលអញ្ចឹងដែរ។
 • ការចែករំលែកពត៌មាន៖ សព្វថ្ងៃនេះមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើន ដែលអាចឲ្យអ្នកធ្វើការចែករំលែកពត៌មានទៅកាន់មនុស្សទួទៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

Sunday, November 16, 2014

ប្រភពរូបភាព:http://www.psychologytoday.com/blog/career-transitions/201004/ten-career-questions-psychology-majors
ប្រភពរូបភាព: http://www.psychologytoday.com/blog/career-transitions/201004/ten-career-questions-psychology-majors
ចិត្តវិទ្យា គឺជាការសិក្សាអំពីលក្ខណះសម្បត្តិរបស់មនុស្ស(HB)។​ HB គឺជាឥទ្ធិពលនៃកត្តាមួយចំនួនដូចជា៖
ប្រភពរូបភាព:http://www.fotosearch.com/photos-images/gender.html
ប្រភពរូបភាព:http://www.fotosearch.com/photos-images/gender.html
១. ភេទៈ​ គឺជាការបែងចែកភេទប្រុស និង ភេទស្រី។ ក្មេងៗចាប់ពីអាយុ​ 0-7 ឆ្នាំគឺតែងតែនៅជាមួយម្ដាយ ហើយអាយុពី 7-18 គឺតែងតែនៅជាមួយឪពុក។ នៅក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្ន តែងតែនិយាយថាមនុស្សប្រុសមានកំលាំងខ្លាំងជាងមនុស្សស្រី តែនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេ មនុស្សស្រី និង មនុស្សប្រុសគឺមានកំលាំងដូចគ្នា គ្រាន់តែមនុស្សប្រុសមានកំលាំងផ្សេង មនុស្សស្រីមានកំលាំងផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅប្រទេសចិន គេបានបង្កើតម៉ាស៊ីនពិសោធន៍មួយដោយគេបានធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើបុរស ដោយសាកល្បងឲ្យបុរសទទួលការឈឺចាប់ដូចមនុស្សស្រីនៅពេលសម្រាលកូន ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺគ្មានបុរសណាម្នាក់អាចទ្រាំនឹងការឈឺចាប់នេះបានទេ ដូចនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សស្រីក៏មានកំលាំងខ្លាំងដូចបរុសដែរ។
ប្រភពរូបភាព:http://khmer111.blogspot.com/2011/08/dancing-at-cambodian-wedding-in-khmer.html
ប្រភពរូបភាព:http://khmer111.blogspot.com/2011/08/dancing-at-cambodian-wedding-in-khmer.html
២​. វប្បធម៌ / សង្គមៈ​ ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក គឺសុទ្ធតែមានវប្បធម៌រៀងៗខ្លួន។ ហើយប្រទេសខ្លះក៏ទទួលវប្បធម៌ពីប្រទេសដទៃមកដែរ ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងចូលនូវវប្បធម៌បរទេសតាមរយះការមើលទូរទស្សន៍ ការមើលឃើញដោយផ្ទាល់ចំពោះជនបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ឫអ្នកដែលជាជនជាតិខ្មែរ ហើយបានទៅរស់នៅបរទេសរួចក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ដោយនាំទាំងវប្បធម៌បរទេសមកជាមួយផង ដែលគេហៅាថា ខ្មែរអាមេរិកកាំង។
ប្រភពរូបភាព:http://grail.cs.washington.edu/aging/
ប្រភពរូបភាព:http://grail.cs.washington.edu/aging/
៣. អាយុៈ គឺជាការប្រៀបធៀបពេលដែលអ្នកនៅក្មេង និង ពេលដែលអ្នកធំឡើង។ នៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងការគិតគ្រប់បែបយ៉ាងគឺខ្ចីទាំងអស់។ ពេលធំឡើងគំនិតនោះប្រាកដជាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមវ័យរបស់អ្នក។
ប្រភពរូបភាព:http://www.economist.com/node/18114719
ប្រភពរូបភាព:http://www.economist.com/node/18114719
៤. សង្គមខាងក្រៅៈ គឺជាការរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងមូល តែងតែខុសគ្នា។ ការបែងចែកវណ្ណះនៅក្នុងសង្គមរវាងអ្នកមាន និង អ្នកក្រ។
ប្រភពរូបភាព:http://brandmemarketing.co.uk/brand-marketing-review-importance-education-life-business/
ប្រភពរូបភាព:http://brandmemarketing.co.uk/brand-marketing-review-importance-education-life-business/
៥. ការអប់រំៈ ការអប់រំគឺមានសារះសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗមិនបានទទួលការអប់រំទេ នោះប្រទេសជាតិក៏គ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ដែរ។ សម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលការអប់រំ គឺគេមានគំនិតខ្ពស់ មានការច្នៃប្រឌិត តែគំនិតរបស់គេគឺមិនត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកដែលមិនបានទទួលការអប់រំនោះទេ។
ប្រភពរូបភាព:http://web.ovu.edu/peppercenter/survey/world_demo.htm
ប្រភពរូបភាព:http://web.ovu.edu/peppercenter/survey/world_demo.htm
៦. សាសនាៈ នៅលើពិភពលោកមានសាសនាជាច្រើន ហើយអ្នកកាន់សាសនាទាំងនោះគឺតែងតែនៅលាយឡំគ្នា ប៉ុន្តែមិនមានសាសនាណាដែលណែនាំមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះទេ គឺតែងតែណែនាំមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អ ប្រកបរបរសុច្ចរិក។ ប៉ុន្តែមនុស្សយើងទេដែលបំពានសាសនាដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះហើយទើបអ្នកកាន់សាសនានីមួយៗមានចរិកខុសៗគ្នា។


ប្រភពរូបភាព:http://calculator.pro/pregnancy_calculator_week38.html
ប្រភពរូបភាព:http://calculator.pro/pregnancy_calculator_week38.html
តើទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអាចបង្កកំណើតបានដោយរបៀបណា? ការបង្កកំណើតរបស់ទារកអាចកើតឡើងទៅបានដោយសារតែការជួបគ្នារវាង ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត និង អូវុល នៅពេលដែលធាតុទាំងពីរបានជួបគ្នាវាបង្កើតបានជាអំប្រ៊ីយ៉ុង។​ ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត និង អូវុលអាចជួបគ្នាបាននៅពេលដែលបុរសនិងស្រ្តីធ្វើការរួមភេទជាមួយគ្នា ហើយពេលនោះភាគីបុរសបានបញ្ចេញសារធាតុម្យ៉ាងហៅថា ទឹកកាម។ ទឹកកាមតែមួយតំណក់ អាចបង្កើតស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតបានរាប់លាន។ ពេលនោះស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត ក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងខ្លួនស្រ្តី​ ហើយស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតរាប់រយលាននោះក៏ធ្វើដំណើរទៅរកអូវុល ប៉ុន្តែមានតែស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចទំលុះចូលទៅក្នុងអូវុលបាន ហើយស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតដែលសល់ប៉ុន្មានស្វែងរកផ្លូវចូលរហូតទល់តែងាប់អស់។ នៅពេលដែលស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយនោះដែលបានចូលទៅក្នុងអូវុល វាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ដាច់កន្ទុយរបស់វា។ ការវិវត្តន៍របស់វាគឺមានរយះពេល៩ខែ ១០ថ្ងៃ។
 • ថ្ងៃទី១៖ គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្បូន
 • មួយសប្ដាហ៍៖ គាត់ទៅដល់ទិសដៅសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍៩ខែ ១០ថ្ងៃ
 • ៣សប្ដាហ៍៖ ក្លាយទៅជាអំប្រ៊ីយ៉ុង ជើងដៃចាប់ផ្ដើមដុះ
 • ៨សប្ដាហ៍៖ ក្លាយទៅជាទារក
 • ៩សប្ដាហ៍៖ ខ្លួនប្រាណចាប់ផ្ដើមត្រឡប់
 • ១២សប្ដាហ៍៖​ អាចចាប់ផ្ដើមមើលឃើញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់។ គាត់ចាប់ផ្ដើមមានចលនាដោយគាត់អាចធាក់បាន ហើយគេអាចសម្គាល់បានថាជាស្រី​ ឫប្រុស។ ដៃជើងរបស់គាត់អាចរាវបាន ដូចជាប៉ះក្បាល និង ទងផ្សិតជាដើម។
 • ១៨សប្ដាហ៍៖ នៅពេលដែលជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានចលនា ម្ដាយរបស់គាត់អាចដឹង ហើយភ្នែករបស់គាត់អាចព្រិចបាន។
 • ២៤សប្ដាហ៍៖ ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់កាន់តែមានរូបរាងច្បាស់ឡើង ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ដឹងនូវសកម្មភាពដែលម្ដាយគាត់ធ្វើ តែគាត់អាចទទួលសម្លេងបានខ្សោយ។
 • ២៦សប្ដាហ៍៖ គាត់បានចំនាយពេល ៩០ភាគរយសម្រាប់ដេក និង ចាប់ផ្ដើមជញ្ចក់ម្រាមដៃរបស់គាត់។
 • ២៨សប្ដាហ៍៖ ខួរក្បាលរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចងចាំនូវសម្លេងម្ដាយ។
 • ៣៣សប្ដាហ៍៖ គាត់ចាប់ផ្ដើមចេះយល់សុបិន្ត ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងថាគាត់យល់សប្តិអំពីអ្វីទេ។
 • ៤០សប្ដាហ៍៖ គាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីមើលពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រង ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលគាត់ប្រឹងប្រែដើម្បីចេញមកក្រៅផងដែរ។


Saturday, November 15, 2014

ប្រភពរូបភាព:http://themrsite.com/blog/2012/09/neuromarketing-a-blessing-or-brainwashing/
(ប្រភពរូបភាព:http://themrsite.com/blog/2012/09/neuromarketing-a-blessing-or-brainwashing/)
តើអ្វីដែលចាស់ជាងគេក្នុងការចងចាំរបស់អ្នក? លោកអ្នកអាចធ្មិចភ្នែករួចស្រម៉ែមួយសន្ទុះ នូវអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងចំពោះអ្នកកាលពីអ្នកនៅក្មេង។​ តើអ្វីដែលអ្នកចងចាំ? អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងស្ដាប់ មើលឃើញ ប៉ះ និង ធ្វើ គឺយើងតែងតែរក្សាទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើង ប៉ុន្តែ

Thursday, November 13, 2014

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤​ សិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព៌ត័ខេត្តកែប និង ខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងឆ្នេរអូរទ្រេះ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកគ្រូណូអែមមី(Noemie)។ ការធ្វើដំណើរនេះ ដឹកនាំដោយលោកពុកលី សំណាង អធិការសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែប លោកគ្រូ គង់ ម៉ៅ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមខេត្តព្រះសីហនុ លោកគ្រូ សន លោកគ្រូ លេវ តុលា និង អ្នកគ្រូ សម្ផស្ស។ ការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ឆ្នេរអូរទ្រេះនេះ គឺដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសស្និតស្នាលរវាងសិស្ស និង ជាមិត្តភាពយូរអង្វែង។ ដំណើរកំសាន្តនេះ ក៏មានការហូបបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នា យ៉ាងសប្បាយរីករាយ ក្រោយពីការហូបបាយរួចរាល់ហើយ ពួកយើងក៏សម្រាកនៅក្រោមម្លប់ឈើ ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពីសមុទ្រ។ បន្ទាប់ពីសម្រាក ទាំងអស់គ្នាបានចុះងូតទឹកសមុទ្រ និង លេងងបាល់បោះក្នុងទឹក នេះហើយគឺសិស្សដុនបូស្កូ ទោះជាទៅដល់ទីណាក៏មិនភ្លេចការលេងកីឡាដែរ។ ការហែលទឹកលេងកំសាន្ត និង ការលេងកីឡានេះបានចំនាយពេលប្រហែល ២ម៉ោង ក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ និង​ ស្រស់ស្រាយជាទីបំផុត។
ក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរកំសាន្ត ពួកយើងបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកសាលាវីញនៅវេលាម៉ោងប្រហែល ៣​រសៀល ដើម្បីធ្វើការប្រកួតបាល់ទាត់បុរសជាលក្ខណះមិត្តភាព រវាងសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព៌ត័មានកែប និង ខេត្តព្រះសីហនុ ជាមួយនិងសិស្សស្នាក់ក្នុងនៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ។ ការប្រកួតនេះ មានរយះពេលប្រហែល ៤៥​នាទី ចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួតគឺ សិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព៌ត័មាន​ ឈ្នះសិស្សស្នាក់ក្នុង ២ ទល់នឹង ១។
ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការប្រកួតដើម្បីមិត្តភាព ការសាមគ្គីគ្នា និង ការស្វាគមន៍គ្នាប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាការប្រកួតយកឈ្នះចាញ់ ស៊ីសាច់ហុតឈាមអ្វីទេ។
ដោយឡែកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ សិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព៌ត័មានខេត្តព្រះសីហនុ ធ្លាប់បានមកធ្វើការប្រកួតទាត់នៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបជាមួួយសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព៌ត័មានខេត្តកែប ម្ដងរួចមកហើយ ជាលទ្ធផល សិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមខេត្តកែប ឈ្នះសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមខេត្តព្រះសីហនុ ៥ ទល់នឹង​ ២។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ សិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គ​មខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើការប្រកួតជាមួយសិស្សស្នាក់ក្នុងខេត្តកែបជាការស្គាល់គ្នា ហើយជាលទ្ធផលគឺស្មើរគ្នា។
ប្រភពរូបភាព:http://movihd.net/phim/nhat-ky-tinh-yeu_teachers-diary.html

Teacher's Diary គឺជាខ្សែរភាពយន្តមួយដែលនិយាយជីវិតជាគ្រូបង្រៀន ការតស៊ូរបស់គ្រូបង្រៀន ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែបានធ្វើការងារដែលខ្លួួនស្រលាញ់ ផលវិបាកនៃការធ្វើការខុសជំនាញ មនោសច្ចេតនារវាងគ្រូនឹងសិស្ស ការស្រលាញ់មនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់ ស្នេហ៍ខ្វែងគំនិតគ្នាជាដើម។ រឿងនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងចេះជ្រើសរើសផ្លូវដើរនៅក្នុងជីវិត ការជ្រើសរើសដៃគូរដែលមានគំនិតដូចគ្នា ការមិនបញ្ចូនកូនទៅរៀនដោយយកជីវភាពគ្រួសារជាធំ​ និងការខិតខំតស៊ូនៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបានគោលដៅនៅក្នុងជីវិត ហើយរឿង Teacher's Diary នេះ ក៏មានបង្ហាញពីច្ចេកទេស ដើម្បីឲ្យសិស្សនុសិស្សដែលហាត់រៀនផ្នែកវីដែអូ បានដឹងផងដែរដូចជា នៅពេលដែលយើងមើលរឿងនេះទៅធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការនិពន្ធ តិចនិកក្នុងការថត ការកាត់ត ការសម្ដែង ពន្លឺ សំលេង និង ការច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗ។

រឿងនេះផងដែរត្រូវបានសហការផលិតឡើងដោយជនជាតិថៃមានដូចជា៖ ជីរ៉ា ម៉ាលីគោល (Jira Maligool), ឈិនឈូណានី (Chenchonnanee), សូនថូនសារ៉ាតូល (Soonthonsaratul), សូវីមុល ធិចាសូភីនាន (Suwimol Techasupinan) និង វានរូឌី ផុងស៊ីធីសាក់ (Wanruedee Pongsittisak) ពួកគាត់គឺជាផលិតករ។ លោក​ នីធីវ៉ាត់ ថារ៉ាថុន (Nithiwat Tharatorn) ជាអ្នកដឹកនាំរឿង, លោក ថូសាភូល ធីបទីនកុំ (Thodsapol Thipthinkorm), សូផារ៉ាក់ នឹងសានុន (Suparuek Ningsapon), សូផាណា ឆៅវីវ៉ាត់កុល (Sopana Chaoviwatkol) និង​ លោក នីធីវ៉ាត់ ថារ៉ាថុន (Nithiwat Tharatorn)។
ប្រភពរូបភាព:https://www.google.com.kh/search?q=the+teacher%27s+diary&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZXlkVOLbFMXAmwWUr4HoDg&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1152&bih=773#facrc=_&imgdii=_&imgrc=O93J34kYf7QFrM%253A%3B28IpcDf1TmKKJM%3Bhttp%253A%252F%252Fstorage12.gear3rd.com%252Ffiles%252Fthumbs%252F2014%252F03%252F21%252F139542809859421-big-1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftune.pk%252Fvideo%252F2357540%252F8217a-teacher8217-trailer%3B320%3B240
ទោះបីជាសាច់រឿងនេះមើលទៅមានភាពច្របូកច្របល់មែន ប៉ុន្តែមិនមានភាពសាុំញាុំនោះទេ ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាខ្លាំងណាស់។ ការសម្ដែងរបស់តួអង្គនោះទៀតសោត គឺដូចជាចរិកពីធម្មជាតិ មិនដូចការសម្ដែងអីបន្ដិចទេ មិនមានភាពឆ្គងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអ្នកនិពន្ធ បាននិពន្ធមិនឲ្យតួអង្គទាំងពីរគឺអ្នកគ្រូ Ann និង លោកគ្រូ​ Song មិនបានជួបគ្នារហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរឿង ដោយនៅពេលដែលតួអង្គទាំងពីរជិតបានជួបគ្នា ក៏បង្កើតជាបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីរារាំង នេះហើយគឺជាចំនុចសំខាន់នៃរឿងដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះល្អមើល ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាចង់តាមដាន មិនចង់ឈប់រហូតដល់ភ្លេចបាយទឹកក៏មាន។ បើចង់ដឹងថារឿងនេះមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងណានោះ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា។Monday, November 10, 2014


      

នៅថ្ងៃទី31​ខែតុលាឆ្នាំ2014សិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមខេត្តព្រះសីនុ​ឆ្នាំទី2និងសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមខេត្តកែបឆ្នាំទី2 ទាំងអស់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកគ្រូ ណូអែមមី
(Noemie) ដែលស្ដីអំពីការក្លាយជាអ្នកកាសែតល្អដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកគ្រូ
លេវ តុលា គ្រូភាសាអង់គ្លេសផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមខេត្តកែប​​ហើយ អ្នកគ្រូណូអែមមី(Noemie)
គឺជាអ្នកកាសែតធ្វើការនៅប្រទេសបារាំងហើយអ្នកគ្រូមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយការងារ
ជាអ្នកកាសែតតាមទូរទស្សន៍​ ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកកាសែតប្រចាំប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនៅប្រទេស
បារាំងដែរ។ គាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅប៉ុស្ដិ៍វិទ្យុរយះពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលាឈប់ពីការងារ
ជាអ្នកកាសែតនៅប៉ុស្ដិ៍វិទ្យុគាត់បានទៅរៀនបន្តជាអ្នកកាសែតទៀត។ ឥឡូវនេះគាត់ក្លាយជា
អ្នកកាសែតប្រចាំទូរទស្សន៍ឯកជនមួយនៅក្រុមហ៊ុនTF1ប្រទេសបារាំង។ ជាដំបូងដើម្បីក្លាយ
ជាអ្នកកាសែតល្អម្នាក់យើងត្រូវស្គាល់ពីនិយមន័យអ្នកកាសែតជាមុនសិន។ អ្នកកាសែត គឺជា
មនុស្សម្នាក់ដែលស្វែងរកព៌ត័មានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ និងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស
ផ្សេងទៀត។ ប្រសិនអ្នកតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកកាសែតម្នាក់អ្នកមិនត្រូវបោះបង់គំនិតនេះចោលទេ
អ្នកត្រូវសរសេររបាយការណ៍នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការសំភាសន៍ជាមួយនរណាម្នាក់។ អ្នកត្រូវ
ធ្វើការតាមលំដាប់លំដោយម្ដងមួយជំហានៗនោះអ្នកប្រាកដជាអាចទទួលការជោគជ័យជា
មិនខាន។ ជាដំបូងអ្នកត្រូវបង្កើតគម្រោងជាមុនសិនថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតបានព៌ត័
មានមួយ។បន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ការស្រាវជា្រវហើយអ្នកអាចសរសេរអត្ថបទនោះ
បានហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកកាសែតទូរទស្សន៍វិញនោះអ្នកត្រូវតែមានវីដេអូមួយដើម្បី
បញ្ជាក់ពីព៌ត័មាននោះផងដែរ។ អ្នកត្រូវចាំថាគ្រប់ព៌ត័មានទាំងអស់គឺតែងតែមា​​​​​​នការប្រកួត
ប្រជែងដូច្នេះអ្នកត្រូវគិតថាតើអ្នកត្រូវការព៌ត័មានអ្វីដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ?ចុងក្រោយអ្នក
ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ទាំងអស់ឲ្យរួចរាល់ ហើយសល់ប៉ុន្មាន គឺជាជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។